بازار فولاد ایران در عراق دودستی تقدیم به ترکیه شد
,

بازار فولاد ایران در عراق دو دَستی تقدیم ترکیه شد

عضو انجمن فولاد گفت: در خواب طولانی مدیران کشور، بازار فولاد ایران در عراق و اربیل دو دستی تقدیم رقیب تشنه یعنی ترکیه شد.