جداول وزنی-تیرآهن معمولی-IPE
سایز تیرآهن نوع تیرآهن تعداد شاخه در تریلر تعداد شاخه در هر بسته وزن شاخه 12متری بر حسب Kg
8 IPE 72
10 IPE 98
12 IPE 176 44 125
14 IPE 144 36 155
16 IPE 120 30 190
18 IPE 96 24 226
20 IPE 72 18 269
22 IPE 64 16 315
24 IPE 56 14 369
27 IPE 48 12 434
30 IPE 507
33 IPE 590
36 IPE 686
40 IPE 796
45 IPE 932
50 IPE 1089
55 IPE 1272
60 IPE 1464
جداول وزنی- هاش با بال‌پهن- IPB
سایز هاش بر حسب mm نوع هاش وزن شاخه سبک بر حسب Kg وزن شاخه سنگین بر حسب Kg
10 IPB 200 244
12 IPB 234 322
14 IPB 299 390
16 IPB 365 500
18 IPB 426 590
20 IPB 508 720
22 IPB 606 828
24 IPB 724 960
26 IPB 818 1075
28 IPB 917 1210
30 IPB 1060 1370
32 IPB 1171 1551
34 IPB 1260 1603
36 IPB 1342 1754
40 IPB 1869
جداول وزنی- هاش سنگین و عریض – IPBU-HE-M
سایز هاش بر حسب mm وزن شاخه 12 متری بر حسب Kg
10 501.6
12 625.2
14 758.4
16 914.4
18 1066.8
20 1236
22 1404
24 1884
26 2064
28 2268
30 2856
32 2940
34 2976
36 3000
40 3072
45 3156
50 3240
55 3336
60 3420
65 3516
70 3612
80 3804
90 3996