ناودانی در واقع یکی از مقاطع فولادی می باشد ه جنس ان از فولاد کربنی می باشد و شکل کلی آن دارای یک صفحه افقی و دو بال جانبی به صورت عمودی می باشد که در کل شکل کلی آن مشابه U یکی از حروف انگلیسی می باشد. با توجه به این موضوع قسمت داخلی آن از یک انحنا به صورت گرد برخوردار است. در واقع آن را به نام پروفیل ناودانی نیز می شناسند که از دسته پروفیل باز است. با توجه به ساخت این مقطع فولادی توسط کارخانه های متعدد، وزن آن نیز بر اساس کیفیت تغییر می کند و هر کارخانه ای مقطع را با وزن متفاوت تری تولید می کند. جدول اشتال ناودانی می تواند شما را در محاسبات ساختمانی و پروژه ای یاری نماید تا بدون انجام محاسبات زمانبر، زودتر به وزن ناودانی دست یابید.

جدول اشتال ناودانی
UNP h
mm
b
mm
s
mm
t=r1
mm
r2
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm2
G
kg/m
Jx
cm4
Wx
cm3
ix
cm
Jy
cm4
Wy
cm3
iy
cm
ey
cm
xM
cm
a1
mm
30x15301544.529122.211.742.531.691.070.380.390.420.520.74
303033573.514.515.444.276.394.261.085.332.680.991.312.22
40x20402055.52.511183.662.877.583.791.441.140.860.560.671.01
404035573.514.5116.214.8714.17.051.56.683.081.041.332.32
50x25502556312.5254.923.8616.86.731.852.491.480.710.811.34
505038573.515207.125.5926.410.61.929.123.751.131.372.474
60603066312.5356.465.0731.610.52.214.512.160.840.911.5
6565425.57.5416339.037.0957.517.72.5214.15.071.251.422.616
8080456841747118.6410626.53.119.46.361.331.452.6728
1001005068.54.5186413.510.620641.23.9129.38.491.471.552.9342
12012055794.519821713.436460.74.6243.211.11.591.63.0356
140140607105219720.41660586.45.4562.714.81.751.753.3770
160160657.510.55.522.51162418.89251166.2185.318.31.891.843.5682
180180708115.523.5133282213501506.9511422.42.021.923.7596
200200758.511.5624.515132.225.319101917.7148272.142.013.94108
22022080912.56.526.516637.429.4269002458.4819733.62.32.144.2122
240240859.5136.52818542.333.236003009.2224839.62.422.234.39134
26026090101473020148.337.948203719.9931747.72.562.364.66146
2802809510157.53221653.341.8628044810.939957.22.742.535.02160
300300100101683423258.846.2803053511.749567.82.92.75.41174
3203201001417.58.753724775.859.51087067912.159780.62.812.64.82182
350350100141683428377.360.61284073412.9570752.722.44.45204
38038010213.516833.531380.463.1157608291461578.72.772.384.58227
400400110141893832591.571.820350102014.98461023.042.655.11240