جداول وزنی- وزن میلگرد

وزن هر شاخه بر حسب Kg-12 متریسایز میلگرد بر حسب mm
58
7.810
1112
1514
2016
2518
3020
3722
4725
5828
6630
7532
8534
9536
10638
11840